ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
นักวิจัย : ชูศรี เที้ยศิริเพชร
คำค้น : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , บริหารธุรกิจ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปรียบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

บรรณานุกรม :
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . (2555). การเปรียบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . 2555. "การเปรียบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . "การเปรียบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร . การเปรียบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.