ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ธูปเทียนและยากันยุง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ธูปเทียนและยากันยุง
นักวิจัย : มณีรัตน์ องค์วรรณดี
คำค้น : ยากันยุง , การวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศ , การเผาไหม้ธูปเทียน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มณีรัตน์ องค์วรรณดี . (2552). การวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ธูปเทียนและยากันยุง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มณีรัตน์ องค์วรรณดี . 2552. "การวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ธูปเทียนและยากันยุง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มณีรัตน์ องค์วรรณดี . "การวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ธูปเทียนและยากันยุง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
มณีรัตน์ องค์วรรณดี . การวัดการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ธูปเทียนและยากันยุง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.