ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสื่อในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับหมู่บ้านขี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับหมู่บ้านขี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์
คำค้น : จังหวัดมหาสารคาม , หมู่บ้านขี , ชุมชน , ตำบลเขวาใหญ่ , เสริมสุขภาพ , อำเภอกันทรวิชัย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์ . (2552). การพัฒนาสื่อในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับหมู่บ้านขี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์ . 2552. "การพัฒนาสื่อในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับหมู่บ้านขี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์ . "การพัฒนาสื่อในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับหมู่บ้านขี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์ . การพัฒนาสื่อในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับหมู่บ้านขี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.