ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันไส้ปลานิลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันไส้ปลานิลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์
นักวิจัย : จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
คำค้น : วิวิธพันธุ์ , เมทิลเอสเทอร์ , ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ , น้ำมันไส้ปลานิล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ . (2552). การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันไส้ปลานิลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ . 2552. "การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันไส้ปลานิลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ . "การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันไส้ปลานิลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ . การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันไส้ปลานิลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.