ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาไหมสายพันธุ์พื้นเมืองเพื่อผลิตเส้นไหมวัตถุดิบมาตรฐานสำหรับทำไหมขัดฟันธรรมชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาไหมสายพันธุ์พื้นเมืองเพื่อผลิตเส้นไหมวัตถุดิบมาตรฐานสำหรับทำไหมขัดฟันธรรมชาติ
นักวิจัย : วรรทณา สินศิริ
คำค้น : ไหมสายพันธุ์พื้นเมือง , มาตรฐาน , ผลิตเส้นไหม , ทำไหมขัดฟันธรรมชาติ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรทณา สินศิริ . (2552). การศึกษาไหมสายพันธุ์พื้นเมืองเพื่อผลิตเส้นไหมวัตถุดิบมาตรฐานสำหรับทำไหมขัดฟันธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรทณา สินศิริ . 2552. "การศึกษาไหมสายพันธุ์พื้นเมืองเพื่อผลิตเส้นไหมวัตถุดิบมาตรฐานสำหรับทำไหมขัดฟันธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรทณา สินศิริ . "การศึกษาไหมสายพันธุ์พื้นเมืองเพื่อผลิตเส้นไหมวัตถุดิบมาตรฐานสำหรับทำไหมขัดฟันธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
วรรทณา สินศิริ . การศึกษาไหมสายพันธุ์พื้นเมืองเพื่อผลิตเส้นไหมวัตถุดิบมาตรฐานสำหรับทำไหมขัดฟันธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.