ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรตีนบนฟื้นผิวของเม็ดแป้งต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวเหนียวและข้าวเจ้าในระหว่างเก็บรักษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรตีนบนฟื้นผิวของเม็ดแป้งต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวเหนียวและข้าวเจ้าในระหว่างเก็บรักษา
นักวิจัย : อังคณา จันทรผลลัพธ์
คำค้น : ข้าวเจ้า , ข้าวเหนียว , โปรตีนบนฟื้นผิว , เก็บรักษา , เม็ดแป้งต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อังคณา จันทรผลลัพธ์ . (2552). ผลของโปรตีนบนฟื้นผิวของเม็ดแป้งต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวเหนียวและข้าวเจ้าในระหว่างเก็บรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อังคณา จันทรผลลัพธ์ . 2552. "ผลของโปรตีนบนฟื้นผิวของเม็ดแป้งต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวเหนียวและข้าวเจ้าในระหว่างเก็บรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อังคณา จันทรผลลัพธ์ . "ผลของโปรตีนบนฟื้นผิวของเม็ดแป้งต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวเหนียวและข้าวเจ้าในระหว่างเก็บรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
อังคณา จันทรผลลัพธ์ . ผลของโปรตีนบนฟื้นผิวของเม็ดแป้งต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวเหนียวและข้าวเจ้าในระหว่างเก็บรักษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.