ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาคารสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมรักษ์น้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อาคารสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมรักษ์น้ำ
นักวิจัย : ยุทธนา ทองท้วม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อาคารสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมรักษ์น้ำ

บรรณานุกรม :
ยุทธนา ทองท้วม . (2555). อาคารสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมรักษ์น้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยุทธนา ทองท้วม . 2555. "อาคารสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมรักษ์น้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยุทธนา ทองท้วม . "อาคารสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมรักษ์น้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ยุทธนา ทองท้วม . อาคารสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมรักษ์น้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.