ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไม้ไผ่บางประเภท สำหรับงานโครงสร้างบ้าน และความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกระเบื้องมุงหลังคา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไม้ไผ่บางประเภท สำหรับงานโครงสร้างบ้าน และความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกระเบื้องมุงหลังคา
นักวิจัย : เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา . (2548). การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไม้ไผ่บางประเภท สำหรับงานโครงสร้างบ้าน และความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกระเบื้องมุงหลังคา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา . 2548. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไม้ไผ่บางประเภท สำหรับงานโครงสร้างบ้าน และความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกระเบื้องมุงหลังคา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไม้ไผ่บางประเภท สำหรับงานโครงสร้างบ้าน และความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกระเบื้องมุงหลังคา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา . การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไม้ไผ่บางประเภท สำหรับงานโครงสร้างบ้าน และความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกระเบื้องมุงหลังคา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.