ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและออกแบบต้นแบบเครื่องเรือนไม้ไผ่เพื่อเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและออกแบบต้นแบบเครื่องเรือนไม้ไผ่เพื่อเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
นักวิจัย : ศิริชัย ธนทิตย์
คำค้น : เครื่องเรือนไม้ไผ่ , เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน , ออกแบบ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศิริชัย ธนทิตย์ . (2551). การศึกษาและออกแบบต้นแบบเครื่องเรือนไม้ไผ่เพื่อเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริชัย ธนทิตย์ . 2551. "การศึกษาและออกแบบต้นแบบเครื่องเรือนไม้ไผ่เพื่อเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริชัย ธนทิตย์ . "การศึกษาและออกแบบต้นแบบเครื่องเรือนไม้ไผ่เพื่อเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ศิริชัย ธนทิตย์ . การศึกษาและออกแบบต้นแบบเครื่องเรือนไม้ไผ่เพื่อเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.