ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย
นักวิจัย : อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา
คำค้น : รถยนต์ , ตัดสินใจเลือก , พลังงานเชื้อเพลิง , ประเทศไทย , ทางเศรษฐศาสตร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา . (2552). การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา . 2552. "การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา . "การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา . การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.