ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงสร้างทางอนูชีววิทยาของยีน Hemoglobin และผลขอการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างทางอนูชีววิทยาของยีน Hemoglobin และผลขอการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
นักวิจัย : อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ . (2552). การศึกษาโครงสร้างทางอนูชีววิทยาของยีน Hemoglobin และผลขอการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ . 2552. "การศึกษาโครงสร้างทางอนูชีววิทยาของยีน Hemoglobin และผลขอการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ . "การศึกษาโครงสร้างทางอนูชีววิทยาของยีน Hemoglobin และผลขอการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ . การศึกษาโครงสร้างทางอนูชีววิทยาของยีน Hemoglobin และผลขอการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.