ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินในเด็กวัยอ้วนอายุ 16-18 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินในเด็กวัยอ้วนอายุ 16-18 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
คำค้น : เด็กวัยอ้วนอายุ , ภาวะดื้อต่ออินซูลิน , ค่าดัชนีมวลกาย , จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . (2552). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินในเด็กวัยอ้วนอายุ 16-18 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . 2552. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินในเด็กวัยอ้วนอายุ 16-18 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินในเด็กวัยอ้วนอายุ 16-18 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินในเด็กวัยอ้วนอายุ 16-18 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.