ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จด้วยวิธี Salmonella assay

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จด้วยวิธี Salmonella assay
นักวิจัย : ธิดารัตน์ สมดี
คำค้น : ฤทธิ์ต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ , อาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จ , Assay , Salmonella
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธิดารัตน์ สมดี . (2552). การศึกษาฤทธิ์ต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จด้วยวิธี Salmonella assay.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิดารัตน์ สมดี . 2552. "การศึกษาฤทธิ์ต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จด้วยวิธี Salmonella assay".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิดารัตน์ สมดี . "การศึกษาฤทธิ์ต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จด้วยวิธี Salmonella assay."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ธิดารัตน์ สมดี . การศึกษาฤทธิ์ต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จด้วยวิธี Salmonella assay. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.