ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการได้รับสัมผัสของเชื้อก่อโรคจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมนมโรงเรียน : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการได้รับสัมผัสของเชื้อก่อโรคจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมนมโรงเรียน : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย
คำค้น : อุตสาหกรรมนมโรงเรียน , จังหวัดมหาสารคาม , เชื้อก่อโรค , การได้รับสัมผัส , กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านโคกก่อ , กระบวน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย . (2552). การประเมินการได้รับสัมผัสของเชื้อก่อโรคจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมนมโรงเรียน : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย . 2552. "การประเมินการได้รับสัมผัสของเชื้อก่อโรคจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมนมโรงเรียน : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย . "การประเมินการได้รับสัมผัสของเชื้อก่อโรคจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมนมโรงเรียน : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย . การประเมินการได้รับสัมผัสของเชื้อก่อโรคจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมนมโรงเรียน : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.