ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่ทำหมันถาวรในครอบครัวที่มีจำนวนบุตรเพียงพอ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่ทำหมันถาวรในครอบครัวที่มีจำนวนบุตรเพียงพอ
นักวิจัย : จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
คำค้น : ตัดสินใจ , ไม่ทำหมันถาวร , จำนวนบุตรเพียงพอ , ครอบครัว
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล . (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่ทำหมันถาวรในครอบครัวที่มีจำนวนบุตรเพียงพอ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล . 2552. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่ทำหมันถาวรในครอบครัวที่มีจำนวนบุตรเพียงพอ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่ทำหมันถาวรในครอบครัวที่มีจำนวนบุตรเพียงพอ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่ทำหมันถาวรในครอบครัวที่มีจำนวนบุตรเพียงพอ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.