ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยของประชาชน หมู่บ้านฮ่องอี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยของประชาชน หมู่บ้านฮ่องอี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : อัจฉรา ชัยชาญ
คำค้น : อำเภอยางตลาด , หมู่บ้านฮ่องอี , ตำบลยางตลาด , จังหวัดกาฬสินธุ์ , ความเจ็บป่วย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจฉรา ชัยชาญ . (2552). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยของประชาชน หมู่บ้านฮ่องอี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัจฉรา ชัยชาญ . 2552. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยของประชาชน หมู่บ้านฮ่องอี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัจฉรา ชัยชาญ . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยของประชาชน หมู่บ้านฮ่องอี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
อัจฉรา ชัยชาญ . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยของประชาชน หมู่บ้านฮ่องอี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.