ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจ่ายยารักษาอาการปวดศรีษะไมเกรนของร้านยาแผนปัจจุบันในจังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจ่ายยารักษาอาการปวดศรีษะไมเกรนของร้านยาแผนปัจจุบันในจังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์
คำค้น : จังหวัดมหาสารคาม , ร้านยาแผนปัจจุบัน , การจ่ายยารักษาอาการปวดศรีษะไมเกรน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ . (2552). การจ่ายยารักษาอาการปวดศรีษะไมเกรนของร้านยาแผนปัจจุบันในจังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ . 2552. "การจ่ายยารักษาอาการปวดศรีษะไมเกรนของร้านยาแผนปัจจุบันในจังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ . "การจ่ายยารักษาอาการปวดศรีษะไมเกรนของร้านยาแผนปัจจุบันในจังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ . การจ่ายยารักษาอาการปวดศรีษะไมเกรนของร้านยาแผนปัจจุบันในจังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.