ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ในลูกกุ้งระยะวัยอ่อนและวัยรุ่นของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ในลูกกุ้งระยะวัยอ่อนและวัยรุ่นของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879
นักวิจัย : นพคุณ ภักดีณรงค์
คำค้น : ลูกกุ้งระยะวัยอ่อน , วัยรุ่น , กุ้งก้ามกราม , การเคลื่อนย้ายตำแหน่ง , เซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ , rosenbergii , Macrobrachium
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพคุณ ภักดีณรงค์ . (2552). การศึกษาการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ในลูกกุ้งระยะวัยอ่อนและวัยรุ่นของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นพคุณ ภักดีณรงค์ . 2552. "การศึกษาการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ในลูกกุ้งระยะวัยอ่อนและวัยรุ่นของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นพคุณ ภักดีณรงค์ . "การศึกษาการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ในลูกกุ้งระยะวัยอ่อนและวัยรุ่นของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
นพคุณ ภักดีณรงค์ . การศึกษาการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ในลูกกุ้งระยะวัยอ่อนและวัยรุ่นของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.