ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ บนผิวของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า และสารประกอบโลหะออกไซด์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ บนผิวของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า และสารประกอบโลหะออกไซด์
นักวิจัย : วรวัฒน์ มีวาสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรวัฒน์ มีวาสนา . (2553). การศึกษาชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ บนผิวของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า และสารประกอบโลหะออกไซด์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรวัฒน์ มีวาสนา . 2553. "การศึกษาชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ บนผิวของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า และสารประกอบโลหะออกไซด์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรวัฒน์ มีวาสนา . "การศึกษาชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ บนผิวของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า และสารประกอบโลหะออกไซด์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วรวัฒน์ มีวาสนา . การศึกษาชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ บนผิวของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า และสารประกอบโลหะออกไซด์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.