ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเข้าใจแหล่งที่มาของการยึดจับแบบเจาะจงกับตัวรับของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์ A ฮีมแอกกลูทินิน: การศึกษาทางทฤษฎี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเข้าใจแหล่งที่มาของการยึดจับแบบเจาะจงกับตัวรับของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์ A ฮีมแอกกลูทินิน: การศึกษาทางทฤษฎี
นักวิจัย : ณัฏฐาเนตร นันทบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฏฐาเนตร นันทบุตร . (2553). ความเข้าใจแหล่งที่มาของการยึดจับแบบเจาะจงกับตัวรับของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์ A ฮีมแอกกลูทินิน: การศึกษาทางทฤษฎี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฏฐาเนตร นันทบุตร . 2553. "ความเข้าใจแหล่งที่มาของการยึดจับแบบเจาะจงกับตัวรับของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์ A ฮีมแอกกลูทินิน: การศึกษาทางทฤษฎี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฏฐาเนตร นันทบุตร . "ความเข้าใจแหล่งที่มาของการยึดจับแบบเจาะจงกับตัวรับของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์ A ฮีมแอกกลูทินิน: การศึกษาทางทฤษฎี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ณัฏฐาเนตร นันทบุตร . ความเข้าใจแหล่งที่มาของการยึดจับแบบเจาะจงกับตัวรับของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์ A ฮีมแอกกลูทินิน: การศึกษาทางทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.