ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติทางโครงสร้างและการยึดจับแคทไอออนของสารที่มีเอ็นเอ็น ไดเมทิลไทโอพิโอนาไมด์เป็นส่วนประกอบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติทางโครงสร้างและการยึดจับแคทไอออนของสารที่มีเอ็นเอ็น ไดเมทิลไทโอพิโอนาไมด์เป็นส่วนประกอบ
นักวิจัย : นงนิตย์ มรกต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนิตย์ มรกต . (2551). สมบัติทางโครงสร้างและการยึดจับแคทไอออนของสารที่มีเอ็นเอ็น ไดเมทิลไทโอพิโอนาไมด์เป็นส่วนประกอบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นงนิตย์ มรกต . 2551. "สมบัติทางโครงสร้างและการยึดจับแคทไอออนของสารที่มีเอ็นเอ็น ไดเมทิลไทโอพิโอนาไมด์เป็นส่วนประกอบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นงนิตย์ มรกต . "สมบัติทางโครงสร้างและการยึดจับแคทไอออนของสารที่มีเอ็นเอ็น ไดเมทิลไทโอพิโอนาไมด์เป็นส่วนประกอบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
นงนิตย์ มรกต . สมบัติทางโครงสร้างและการยึดจับแคทไอออนของสารที่มีเอ็นเอ็น ไดเมทิลไทโอพิโอนาไมด์เป็นส่วนประกอบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.