ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพและการปนเปื้อนสาร 3-Monochloropropane-1, 2-diol ของซอสเห็ดปรุงรสผลิตโดยการย่อยด้วยกรด และด่าง และคุณภาพซอสผลิตโดยเอนไซม์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพและการปนเปื้อนสาร 3-Monochloropropane-1, 2-diol ของซอสเห็ดปรุงรสผลิตโดยการย่อยด้วยกรด และด่าง และคุณภาพซอสผลิตโดยเอนไซม์
นักวิจัย : กนกอร อินทราพิเชฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกอร อินทราพิเชฐ . (2542). คุณภาพและการปนเปื้อนสาร 3-Monochloropropane-1, 2-diol ของซอสเห็ดปรุงรสผลิตโดยการย่อยด้วยกรด และด่าง และคุณภาพซอสผลิตโดยเอนไซม์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกอร อินทราพิเชฐ . 2542. "คุณภาพและการปนเปื้อนสาร 3-Monochloropropane-1, 2-diol ของซอสเห็ดปรุงรสผลิตโดยการย่อยด้วยกรด และด่าง และคุณภาพซอสผลิตโดยเอนไซม์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกอร อินทราพิเชฐ . "คุณภาพและการปนเปื้อนสาร 3-Monochloropropane-1, 2-diol ของซอสเห็ดปรุงรสผลิตโดยการย่อยด้วยกรด และด่าง และคุณภาพซอสผลิตโดยเอนไซม์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
กนกอร อินทราพิเชฐ . คุณภาพและการปนเปื้อนสาร 3-Monochloropropane-1, 2-diol ของซอสเห็ดปรุงรสผลิตโดยการย่อยด้วยกรด และด่าง และคุณภาพซอสผลิตโดยเอนไซม์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.