ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกรดฟูมาริกและแบคทีเรียลเซลลูโลสฟิล์มเคลือบเซทธิลไพริดิเนียมคลอไรด์ต่อการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเนื้ออกไก่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกรดฟูมาริกและแบคทีเรียลเซลลูโลสฟิล์มเคลือบเซทธิลไพริดิเนียมคลอไรด์ต่อการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเนื้ออกไก่
นักวิจัย : บุษกร ทองใบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุษกร ทองใบ . (2555). ผลของกรดฟูมาริกและแบคทีเรียลเซลลูโลสฟิล์มเคลือบเซทธิลไพริดิเนียมคลอไรด์ต่อการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเนื้ออกไก่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุษกร ทองใบ . 2555. "ผลของกรดฟูมาริกและแบคทีเรียลเซลลูโลสฟิล์มเคลือบเซทธิลไพริดิเนียมคลอไรด์ต่อการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเนื้ออกไก่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุษกร ทองใบ . "ผลของกรดฟูมาริกและแบคทีเรียลเซลลูโลสฟิล์มเคลือบเซทธิลไพริดิเนียมคลอไรด์ต่อการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเนื้ออกไก่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
บุษกร ทองใบ . ผลของกรดฟูมาริกและแบคทีเรียลเซลลูโลสฟิล์มเคลือบเซทธิลไพริดิเนียมคลอไรด์ต่อการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเนื้ออกไก่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.