ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต่อการลดระดับน้ำตาลและค่าไขมันในเลือดของหนูทดลองของเมล็ดผลไม้ไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต่อการลดระดับน้ำตาลและค่าไขมันในเลือดของหนูทดลองของเมล็ดผลไม้ไทย
นักวิจัย : ชูศรี ตลับมุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูศรี ตลับมุข . (2556). พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต่อการลดระดับน้ำตาลและค่าไขมันในเลือดของหนูทดลองของเมล็ดผลไม้ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชูศรี ตลับมุข . 2556. "พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต่อการลดระดับน้ำตาลและค่าไขมันในเลือดของหนูทดลองของเมล็ดผลไม้ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชูศรี ตลับมุข . "พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต่อการลดระดับน้ำตาลและค่าไขมันในเลือดของหนูทดลองของเมล็ดผลไม้ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ชูศรี ตลับมุข . พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต่อการลดระดับน้ำตาลและค่าไขมันในเลือดของหนูทดลองของเมล็ดผลไม้ไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.