ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำงานของเอนไซม์เอสเทอเรสในไหมพันธุ์นางน้อยหลังได้รับสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำงานของเอนไซม์เอสเทอเรสในไหมพันธุ์นางน้อยหลังได้รับสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาไทย
นักวิจัย : อาจินต์ ไพรีรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาจินต์ ไพรีรณ . (2555). การทำงานของเอนไซม์เอสเทอเรสในไหมพันธุ์นางน้อยหลังได้รับสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อาจินต์ ไพรีรณ . 2555. "การทำงานของเอนไซม์เอสเทอเรสในไหมพันธุ์นางน้อยหลังได้รับสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อาจินต์ ไพรีรณ . "การทำงานของเอนไซม์เอสเทอเรสในไหมพันธุ์นางน้อยหลังได้รับสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
อาจินต์ ไพรีรณ . การทำงานของเอนไซม์เอสเทอเรสในไหมพันธุ์นางน้อยหลังได้รับสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.