ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หน่วยวิจัยและพัฒนาทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการกำจัดศัตรูพืช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หน่วยวิจัยและพัฒนาทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการกำจัดศัตรูพืช
นักวิจัย : หนึ่ง เตียอำรุง
คำค้น : การกำจัดศัตรูพืช , หน่วยวิจัย , พัฒนาทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
หนึ่ง เตียอำรุง . (2549). หน่วยวิจัยและพัฒนาทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการกำจัดศัตรูพืช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
หนึ่ง เตียอำรุง . 2549. "หน่วยวิจัยและพัฒนาทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการกำจัดศัตรูพืช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
หนึ่ง เตียอำรุง . "หน่วยวิจัยและพัฒนาทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการกำจัดศัตรูพืช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
หนึ่ง เตียอำรุง . หน่วยวิจัยและพัฒนาทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการกำจัดศัตรูพืช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.