ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
นักวิจัย : สายันต์ แสงสุวรรณ , วินิช พรมอารักษ์ , ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก , อนุสรณ์ นิยมพันธุ์ , อนุสรณ์ นิยมพันธ์ , ทินกร แก้วอินทร์ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
คำค้น : อิเล็กทรอไลท์ , หน่วยกักเก็บพลังงาน , ไฟฟ้า , ยานยนต์ที่ขับเคลื่อน , แบตเตอรี่ , โซเดียมเบต้าอะลูมินา , แข็งที่ทำ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายันต์ แสงสุวรรณ , วินิช พรมอารักษ์ , ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก , อนุสรณ์ นิยมพันธุ์ , อนุสรณ์ นิยมพันธ์ , ทินกร แก้วอินทร์ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข . (2552). การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สายันต์ แสงสุวรรณ , วินิช พรมอารักษ์ , ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก , อนุสรณ์ นิยมพันธุ์ , อนุสรณ์ นิยมพันธ์ , ทินกร แก้วอินทร์ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข . 2552. "การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สายันต์ แสงสุวรรณ , วินิช พรมอารักษ์ , ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก , อนุสรณ์ นิยมพันธุ์ , อนุสรณ์ นิยมพันธ์ , ทินกร แก้วอินทร์ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข . "การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
สายันต์ แสงสุวรรณ , วินิช พรมอารักษ์ , ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก , อนุสรณ์ นิยมพันธุ์ , อนุสรณ์ นิยมพันธ์ , ทินกร แก้วอินทร์ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข . การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.