ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยใช้เชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยใช้เชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87
นักวิจัย : กัญชลี เจติยานนท์
คำค้น : Bacillus cereus , Yield , , the Growth , , Thai Rice Varieties , , Bacillus cereus RS87
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยใช้เชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87

บรรณานุกรม :
กัญชลี เจติยานนท์ . (2551). การส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยใช้เชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กัญชลี เจติยานนท์ . 2551. "การส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยใช้เชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กัญชลี เจติยานนท์ . "การส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยใช้เชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
กัญชลี เจติยานนท์ . การส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยใช้เชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.