ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4
นักวิจัย : ปรียานันท์ แสนโภชน์ , วีระชัย ตีรอรุณศิริ , ดวงพร เปรมจิต , สิริวัฒน์ บุญชัยศรี , สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , สุภัค มหัทธนพรรค , กิตติ สัจจาวัฒนา , วาสนา ณ ฝั้น , วีระชัย ตีรอรุณศิริ , กิตติ สัจจาวัฒนา , สิริวัฒน์ บุญชัยศรี , วิพรพรรณ์ โพธิตา , สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , สุภัค มหัทธนพรรค , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , ดวงพร เปรมจิต
คำค้น : Phayoa Province , Phayao, , Naresuan University, , การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช , Plant Genetic, Conservation Project , , Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn , , Amphoe Muang,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4

บรรณานุกรม :
ปรียานันท์ แสนโภชน์ , วีระชัย ตีรอรุณศิริ , ดวงพร เปรมจิต , สิริวัฒน์ บุญชัยศรี , สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , สุภัค มหัทธนพรรค , กิตติ สัจจาวัฒนา , วาสนา ณ ฝั้น , วีระชัย ตีรอรุณศิริ , กิตติ สัจจาวัฒนา , สิริวัฒน์ บุญชัยศรี , วิพรพรรณ์ โพธิตา , สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , สุภัค มหัทธนพรรค , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , ดวงพร เปรมจิต . (2553). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ , วีระชัย ตีรอรุณศิริ , ดวงพร เปรมจิต , สิริวัฒน์ บุญชัยศรี , สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , สุภัค มหัทธนพรรค , กิตติ สัจจาวัฒนา , วาสนา ณ ฝั้น , วีระชัย ตีรอรุณศิริ , กิตติ สัจจาวัฒนา , สิริวัฒน์ บุญชัยศรี , วิพรพรรณ์ โพธิตา , สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , สุภัค มหัทธนพรรค , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , ดวงพร เปรมจิต . 2553. "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ , วีระชัย ตีรอรุณศิริ , ดวงพร เปรมจิต , สิริวัฒน์ บุญชัยศรี , สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , สุภัค มหัทธนพรรค , กิตติ สัจจาวัฒนา , วาสนา ณ ฝั้น , วีระชัย ตีรอรุณศิริ , กิตติ สัจจาวัฒนา , สิริวัฒน์ บุญชัยศรี , วิพรพรรณ์ โพธิตา , สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , สุภัค มหัทธนพรรค , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , ดวงพร เปรมจิต . "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ , วีระชัย ตีรอรุณศิริ , ดวงพร เปรมจิต , สิริวัฒน์ บุญชัยศรี , สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , สุภัค มหัทธนพรรค , กิตติ สัจจาวัฒนา , วาสนา ณ ฝั้น , วีระชัย ตีรอรุณศิริ , กิตติ สัจจาวัฒนา , สิริวัฒน์ บุญชัยศรี , วิพรพรรณ์ โพธิตา , สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , สุภัค มหัทธนพรรค , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , ดวงพร เปรมจิต . โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.