ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาองค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากขนุน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากขนุน
นักวิจัย : สุรัตน์ บุญผ่อง
คำค้น : องค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากขนุน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาองค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากขนุน

บรรณานุกรม :
สุรัตน์ บุญผ่อง . (2551). การศึกษาองค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากขนุน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรัตน์ บุญผ่อง . 2551. "การศึกษาองค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากขนุน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรัตน์ บุญผ่อง . "การศึกษาองค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากขนุน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สุรัตน์ บุญผ่อง . การศึกษาองค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากขนุน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.