ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ
นักวิจัย : จารุภา วิโยชน์ , จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์
คำค้น : ฟอสโฟไดเอสเตอเรส , phosphodiesterase inhibitors , กวาวเครือดำ , Mucuna collettii , สารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรส
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ

บรรณานุกรม :
จารุภา วิโยชน์ , จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ . (2552). การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ , จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ . 2552. "การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ , จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ . "การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
จารุภา วิโยชน์ , จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ . การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.