ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น
นักวิจัย : จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
คำค้น : อัลกอริทึมการสืบค้น
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การออกแบบทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น

บรรณานุกรม :
จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล . (2549). การออกแบบทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล . 2549. "การออกแบบทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล . "การออกแบบทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล . การออกแบบทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.