ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
นักวิจัย : จารุภา วิโยชน์
คำค้น : ความปลอดภัย , จังหวัดขอนแก่น , จังหวัดพิษณุโลก , จังหวัดสงขลา , น้ำมันกะเพรา , น้ำมันแมงลัก , น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากโหระพา , ผลิตภัณฑ์รักษาสิว , พืชในวงศ์ Labiatae
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการด้านเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดจากพืชในวงศ์ Labiatae ได้แก่ น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากโหระพา (sweet basil, Ocimum basilicum Linn.), กะเพรา (holy basil, O.sanctum Linn.) แมงลัก (hoary basil, O. americanum Linn.) ที่มีอยู่ตามแหล่งต่างๆ ในประเทศ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก (ภาคเหนือ), จังหวัดขอนแก่น (ภาคอีสาน), และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ภาคใต้) ตัวอย่างน้ำมันจะถูกนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดย GC/MS พบว่าน้ำมันแมงลักจากภาคเหนือและภาคอีสานมีชนิดและปริมาณขององค์ประกอบหลักที่ใกล้เคียงกัน คือ ประกอบไปด้วย neral ประมาณ 35-37%, linalool ประมาณ 8-10%, caryophyllene ประมาณ 6-8% และ bergamotene ประมาณ 2-3% ในขณะที่น้ำมันแมงลักจากภาคใต้ประกอบไปด้วย methyl chavicol ปริมาณ 19.43% เป็นองค์ประกอบหลัก ตามด้วย linalool ปริมาณ 10.99%, caryophyllene ปริมาณ 10.92% และ bergamotene ปริมาณ 5.00% น้ำมันโหระพาจากทุกภาคจะมี methyl chavicol เป็นองค์ประกอบหลัก (ประมาณ 37-42%) เหมือนกัน รวมทั้งมี camphor (ประมาณ 2-5%) และ bergamotene (ประมาณ 2-5.5%) น้ำมันกะเพราจากภาคเหนือประกอบไปด้วย gernacrene D (ปริมาณ 23.49%) เป็นองค์ประกอบหลัก ตามด้วย copaene ประมาณ 6% และ gurjunene, borneol, camphene (alpha), pinene (beta) และ cadinene (delta) ในปริมาณที่ต่ำกว่า 5% รวมทั้งมีสาร unknow เป็นองค์ประกอบในปริมาณที่สูง น้ำมันกะเพราจากภาคอีสานประกอบไปด้วย eugenol (ปริมาณ 39.96%) เป็นองค์ประกอบหลัก ตามด้วย humulene, elemol และ caryophyllene น้ำมันกะเพราจากภาคใต้ประกอบด้วย germacrene D (ปริมาณ 39.38%) ตามด้วย copaene ปริมาณ 8.26%, germacrene A ปริมาณ 5.90%, methyl chavicol ปริมาณ 5.40%, caryophyllene oxide ปริมาณ 5.32% และ cadinene (delta) ปริมาณ 5.14% ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ P. acnes ในหลอดทดลองโดยใช้วิธี disc diffusion พบว่าน้ำมันแมงลักจากภาคอีสานและภาคใต้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ P. acnes สูงสุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 12.5% v/v โดยที่เมื่อนำน้ำมันระเหยแมงลักจากภาคอีสานและภาคใต้มาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง (HaCaT) และเซลล์ตับมนุษย์ (HepG2) และการก่อให้เกิดการระคายเคืองในสัตว์ทดลอง พบว่าน้ำมันหอมระเหยแมงลักจากภาคอีสานมีความเป็นพิษต่อเซลล์ต่ำกว่า โดยความเข้มข้นของน้ำมันดังกล่าวที่ทำให้เซลล์ตายจำนวนร้อยละ 50 (LD50) มีค่ามากกว่า 15% v/v ในขณะที่ของน้ำมันระเหยแมงลักจากภาคใต้มีค่าอยู่ในช่วง 10-11% v/v นอกจากนี้น้ำมันแมงลักจากภาคอีสานทำให้ผิวหนังของกระต่ายเกิดอารระคายเคืองหรือแดงน้อยกว่าน้ำมันแมงลักจากภาคใต้ ภายหลังที่ผิวหนังกระต่ายสัมผัสกับน้ำเป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยที่เวลา 72 ชั่วโมงหลังจากการทดสอบพบว่า 1 ใน 3 ของกระต่ายที่สัมผัสกับน้ำมันแมงลักจากภาคใต้ มีผิวหนังที่แดงปานกลางถึงแดงมาก ในขณะที่ไม่พบอาการนี้ในกระต่ายที่สัมผัสกับน้ำมันแมงลักจากภาคอีสาน อาการดังกล่าวจะหายไปหลังจาก 14 วัน ของการทดลอง ผลที่ได้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของน้ำมันแมงลักจากภาคอีสานในการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว อย่างไรก็ตามการศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันหลังจากได้รับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานในสัตว์ทดลอง เป็นสิ่งที่ควรทำในอนาคตเพื่อเป็นการยืนยันความปลอดภัยก่อนนำมาใช้ในท้องตลาด


บรรณานุกรม :
จารุภา วิโยชน์ . (2551). ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ . 2551. "ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ . "ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จารุภา วิโยชน์ . ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของน้ำมันที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.