ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computer) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computer) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นักวิจัย : อดิเรก รุ่งรังษี
คำค้น : เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computer) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บรรณานุกรม :
อดิเรก รุ่งรังษี . (2548). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computer) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อดิเรก รุ่งรังษี . 2548. "การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computer) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อดิเรก รุ่งรังษี . "การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computer) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
อดิเรก รุ่งรังษี . การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computer) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.