ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตั้งตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตั้งตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม
นักวิจัย : จารุภา วิโยชน์
คำค้น : สารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม , film extracts. , granules , , chilli coated ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตั้งตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม

บรรณานุกรม :
จารุภา วิโยชน์ . (2552). การตั้งตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ . 2552. "การตั้งตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ . "การตั้งตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
จารุภา วิโยชน์ . การตั้งตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.