ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงระบบตรวจสอบชื่อไทยโดยใช้หลักการ Statistical Ontology

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระบบตรวจสอบชื่อไทยโดยใช้หลักการ Statistical Ontology
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
คำค้น : ระบบตรวจสอบชื่อไทย, , หลักการ Statistical Ontology , Statistical Ontology
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปรับปรุงระบบตรวจสอบชื่อไทยโดยใช้หลักการ Statistical Ontology

บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต . (2549). การปรับปรุงระบบตรวจสอบชื่อไทยโดยใช้หลักการ Statistical Ontology.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต . 2549. "การปรับปรุงระบบตรวจสอบชื่อไทยโดยใช้หลักการ Statistical Ontology".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต . "การปรับปรุงระบบตรวจสอบชื่อไทยโดยใช้หลักการ Statistical Ontology."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต . การปรับปรุงระบบตรวจสอบชื่อไทยโดยใช้หลักการ Statistical Ontology. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.