ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum)
นักวิจัย : ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ , สายรุ้ง อวยพรกชกร , สุรัตน์ บุญผ่อง , สายรุ้ง อวยพรกชกร , สุรัตน์ บุญผ่อง
คำค้น : Hoan Ngoc leave , ใบฮวานง็อก, , ฤทธิ์ทางชีวภาพ, , สารสกัดหยาบ, , สารสกัดหยาบจากใบฮวานง็อก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum)

  1. เพื่อศึกษาการสกัดสารจากใบฮวานง็อกและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบ 
  2. เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่อประสิทธิภาพการรักษาโรคของสมุนไพรฮวานง็อกบรรณานุกรม :
ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ , สายรุ้ง อวยพรกชกร , สุรัตน์ บุญผ่อง , สายรุ้ง อวยพรกชกร , สุรัตน์ บุญผ่อง . (2553). การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ , สายรุ้ง อวยพรกชกร , สุรัตน์ บุญผ่อง , สายรุ้ง อวยพรกชกร , สุรัตน์ บุญผ่อง . 2553. "การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ , สายรุ้ง อวยพรกชกร , สุรัตน์ บุญผ่อง , สายรุ้ง อวยพรกชกร , สุรัตน์ บุญผ่อง . "การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ , สายรุ้ง อวยพรกชกร , สุรัตน์ บุญผ่อง , สายรุ้ง อวยพรกชกร , สุรัตน์ บุญผ่อง . การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบฮวานง็อก (Pseuderanthemum palatiferum). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.