ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจารด้วยหลักการคำนวณค่าน้ำหนักในโครงสร้างของเว็บไซต์ และ Semantic Networks

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจารด้วยหลักการคำนวณค่าน้ำหนักในโครงสร้างของเว็บไซต์ และ Semantic Networks
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต , Michael Karl-Heinz Bruckner , เกรียงกมล คํามา , กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต
คำค้น : Website Structures' Weight Calibration , เว็บไซต์อนาจาร , Analyzing Inappropriate Websites , Semantic Networks
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจาร
2.เพื่อทดสอบวัดประสิทธิ ภาพของระบบตรวจเว็บไซต์อนาจาร


บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต , Michael Karl-Heinz Bruckner , เกรียงกมล คํามา , กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต . (2555). การพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจารด้วยหลักการคำนวณค่าน้ำหนักในโครงสร้างของเว็บไซต์ และ Semantic Networks.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต , Michael Karl-Heinz Bruckner , เกรียงกมล คํามา , กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต . 2555. "การพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจารด้วยหลักการคำนวณค่าน้ำหนักในโครงสร้างของเว็บไซต์ และ Semantic Networks".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต , Michael Karl-Heinz Bruckner , เกรียงกมล คํามา , กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต . "การพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจารด้วยหลักการคำนวณค่าน้ำหนักในโครงสร้างของเว็บไซต์ และ Semantic Networks."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต , Michael Karl-Heinz Bruckner , เกรียงกมล คํามา , กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต . การพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจารด้วยหลักการคำนวณค่าน้ำหนักในโครงสร้างของเว็บไซต์ และ Semantic Networks. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.