ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น ในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในกระต่ายที่กระดูกอ่อนเกิดหย่อมแผลของผิวข้อ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น ในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในกระต่ายที่กระดูกอ่อนเกิดหย่อมแผลของผิวข้อ
นักวิจัย : จารุภา วิโยชน์
คำค้น : temperature , , the regeneration , , ผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจล , rabbits, , cartilage tissue , , cartilage, , hydrogel products , , joint skin.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น ในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในกระต่ายที่กระดูกอ่อนเกิดหย่อมแผลของผิวข้อ

บรรณานุกรม :
จารุภา วิโยชน์ . (2555). ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น ในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในกระต่ายที่กระดูกอ่อนเกิดหย่อมแผลของผิวข้อ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ . 2555. "ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น ในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในกระต่ายที่กระดูกอ่อนเกิดหย่อมแผลของผิวข้อ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ . "ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น ในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในกระต่ายที่กระดูกอ่อนเกิดหย่อมแผลของผิวข้อ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
จารุภา วิโยชน์ . ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น ในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในกระต่ายที่กระดูกอ่อนเกิดหย่อมแผลของผิวข้อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.