ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบจัดกลุ่มและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวโดยใช้หลักการออนโทโลจีและเนมแมทชิ่ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบจัดกลุ่มและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวโดยใช้หลักการออนโทโลจีและเนมแมทชิ่ง
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
คำค้น : tourist information , searching , principle , การออนโทโลจี , ontologies , naming. , grouping , เนมแมทชิ่ง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การรณรงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการกระตุ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีระบบต่างๆ ที่จะช่วยให้ข้อมูลต่างๆ กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียหรือเว็ปไซต์ต่างๆ แต่การที่นักท่องเที่ยวจะสืบค้นในการไปเที่ยวในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนั้น นักท่องเที่ยวจำเป็นที่จะต้องรู้สถานที่ท่องที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ร้านสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบริเวณหรือจังหวัดนั้นๆ ซึ่งระบบการค้นหาที่ท่องเที่ยวโดยผ่านเสิร์ทเอนจินต่างๆ ทั่วไปนั้นจะให้ผลลัพธ์เฉพาะเรื่องที่ต้องการทำการค้นหาอย่างเดียวทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงข้อมูลจากหลายเว็ปไซต์เพื่อให้ได้ผลัพธ์ตรงความต้องการทั้งหมด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำหลักการออนโทโลจีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อให้ข้อมูลออนไลน์ที่แตกต่างกันในเนื้อหาเดียวกัน โดยสามารถเชื่อมข้อมูลการท่องที่ยวต่างๆ อย่างมีความสัมพันธ์ต่อกัน ได้อีกด้วย และยังช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีการเขียนผิดในอินเตอร์เน็ตสามารถถูกค้นพบได้และได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการในการต้นหาคำตอบในครั้งเดียว

บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต . (2556). ระบบจัดกลุ่มและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวโดยใช้หลักการออนโทโลจีและเนมแมทชิ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต . 2556. "ระบบจัดกลุ่มและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวโดยใช้หลักการออนโทโลจีและเนมแมทชิ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต . "ระบบจัดกลุ่มและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวโดยใช้หลักการออนโทโลจีและเนมแมทชิ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต . ระบบจัดกลุ่มและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวโดยใช้หลักการออนโทโลจีและเนมแมทชิ่ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.