ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนา แอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนา แอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : แอมโฟเทอริซิน บี , แอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้เตรียมฟิล์มพลาสมาโปรตีนโดยผสมพลาสมาโปรตีนของเลือดหมูกับสารประกอบพอลิออลและศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของพลาสติไซเซอร์ต่อสมบัติทางกลและการกีดกันไอน้ำของฟิล์มโดยฟิล์มที่ใช้ความเข้มข้นของกลีเซอรอลและซอร์บิทอลที่ร้อยละ 20-60 โดยน้ำหนักของพลาสมาโปรตีนให้สมบัติการโปร่งแสงความยืดหยุ่นและความทนทานที่ดีปริมาณกลีเซอรอลมีผลอย่างมากต่อสมบัติทางกลของฟิล์มเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของกลีเซอรอลจะไปลดความแข็งแรงของฟิล์ม แต่เพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้นการเติมพอลิเอทิลีนไกลคอล 400 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10-30 โดยน้ำหนักพลาสมาโปรตีนหรือซอร์บิทอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยน้ำหนักของพลาสมาโปรตีนจะช่วยปรับปรุงสมบัติทั้งความยืดหยุ่นและการกีดกันไอน้ำของฟิล์มในขณะที่เมื่อเติมสารซักฟอกโดยในงานวิจัยนี้เลือกใช้ทวีน 80 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 2-8 โดยน้ำหนักของพลาสมาโปรตีนจะให้ฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นดีขึ้นทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีค่าการแพร่ผ่านไอน้ำสูงขึ้นด้วยนอกจากนั้นยังได้เตรียมฟิล์มในรูปของฟิล์มองค์ประกอบของพลาสมาโปรตีนกับพอลิแซคคาไรด์โดยใช้เพคตินคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและคาราจีแนนที่ความเข้มข้นร้อยละ 2-8 โดยน้ำหนักของพลาสมาโปรตีนซึ่งให้ฟิล์มที่มีความแข็งแรงมากขึ้นโดยฟิล์มที่เติมคาราจีแนนจะให้ค่าการต้านทานแรงดึงขาดสูงสุดในขณะที่ฟิล์มที่เติมเพคตินและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีค่าการยึดตัวเพิ่มขึ้นจากนั้นจึงพัฒนาฟิล์มองค์ประกอบพลาสมาโปรตีนเพคตินให้เป็นฟิล์มแอกทีฟโดยการเติมสารสกัดโรสแม่และตรวจวัดฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชันของลิปิดโดยวิธี TBA ฟิล์มองค์ประกอบที่เติมสารสกัดโรสแมรีที่ความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยน้ำหนักพลาสมาโปรตีนสามารถลดการเกิดออกซิเดชันของลิปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถลดค่า TBARS ได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้ห่อหุ้มทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อหมูบดสดและปรุงสุกที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วันดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ฟิล์มพลาสมาโปรตีนที่ประกอบด้วยสารสกัดจากโรสแมรีสำหรับถนอมอาหารพวกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย . (2551). การพัฒนา แอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรี ติยะบุญชัย . 2551. "การพัฒนา แอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนา แอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนา แอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.