ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
นักวิจัย : กรกนก อิงคนินันท์ , สุภาพร ล้ำเลิศธน , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
คำค้น : ฆ่าเชื้อ , ผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อ , ยาอม , สารสกัดพริกไทย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดจากขิงพริกไทยและดีปลีได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเบื้องต้นและประเมินค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) พบว่าน้ำมันขิงมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ streptococcus pyogenes ได้ดีได้โซนใสขนาด 13.56-15.23 mm และ MIC 0.25-0.5% w / y จึงนำน้ำมันจึงมาเตรียมตำรับเพื่อผลิตยาอมฆ่าเชื้อโดยสามารถเตรียมไมโครพาร์ติเคิลน้ำมันยิงได้สำเร็จด้วยเทคนิคไอออนิกเจลเลชันพบว่าสูตรที่เหมาะสมคือน้ำมันและอัลจิเนตในอัตราส่วน 1:30 และ crosslink agent คือ 0.5% calcium chloride และ 1.5% zinc acetate เมื่อเตรียมในสภาวะที่เหมาะสมจะได้ไมโคพาร์ติเคิลขนาด 30-120nm มีลักษณะกลมรีและเป็นรูปหยดน้ำเมื่อแห้งจะเป็นผงสีเหลืองประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำมันได้ดีที่สุดถึงร้อย 65.6 จากการทดสอบประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรียพบว่าไมโครพาร์ติเคิลจำนวน 50 ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันขิง 13 l จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ดีดังนั้นในยาอม 1 เม็ดจึงประกอบด้วยไมโครพาร์ติเคิลจำนวน 50 mg และมี Manitol เป็นสารช่วยเพิ่มรสหวานที่ทำให้ยาอมมี mg in dric.net รสชาคคยงขน บรรณานุกรม :
กรกนก อิงคนินันท์ , สุภาพร ล้ำเลิศธน , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ . (2552). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรกนก อิงคนินันท์ , สุภาพร ล้ำเลิศธน , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ . 2552. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรกนก อิงคนินันท์ , สุภาพร ล้ำเลิศธน , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
กรกนก อิงคนินันท์ , สุภาพร ล้ำเลิศธน , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.