ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและประเมินยาเม็ดตอกเคลือบแตกตัวในลำไส้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและประเมินยาเม็ดตอกเคลือบแตกตัวในลำไส้
นักวิจัย : ศรีสกุล สังข์ทองจีน
คำค้น : เคลือบแตกตัวในลำไส้ , enteric coated tablets , การพัฒนาและประเมินยา , ยาเม็ด
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาและประเมินยาเม็ดตอกเคลือบแตกตัวในลำไส้

บรรณานุกรม :
ศรีสกุล สังข์ทองจีน . (2557). การพัฒนาและประเมินยาเม็ดตอกเคลือบแตกตัวในลำไส้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีสกุล สังข์ทองจีน . 2557. "การพัฒนาและประเมินยาเม็ดตอกเคลือบแตกตัวในลำไส้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีสกุล สังข์ทองจีน . "การพัฒนาและประเมินยาเม็ดตอกเคลือบแตกตัวในลำไส้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ศรีสกุล สังข์ทองจีน . การพัฒนาและประเมินยาเม็ดตอกเคลือบแตกตัวในลำไส้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.