ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติเชิงความร้อนและการสังเคราะห์ของเหลวไอออนิกสำหรับใช้เป็นตัวกลางสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง(200-400 C)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติเชิงความร้อนและการสังเคราะห์ของเหลวไอออนิกสำหรับใช้เป็นตัวกลางสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง(200-400 C)
นักวิจัย : นิมิตร ศรีปรางค์
คำค้น : ตัวกลางสะสมพลังงานความร้อน , Thermal properties , temperature , ionic liquid synthesis
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สมบัติเชิงความร้อนและการสังเคราะห์ของเหลวไอออนิกสำหรับใช้เป็นตัวกลางสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง(200-400 C)

บรรณานุกรม :
นิมิตร ศรีปรางค์ . (2552). สมบัติเชิงความร้อนและการสังเคราะห์ของเหลวไอออนิกสำหรับใช้เป็นตัวกลางสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง(200-400 C).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิมิตร ศรีปรางค์ . 2552. "สมบัติเชิงความร้อนและการสังเคราะห์ของเหลวไอออนิกสำหรับใช้เป็นตัวกลางสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง(200-400 C)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิมิตร ศรีปรางค์ . "สมบัติเชิงความร้อนและการสังเคราะห์ของเหลวไอออนิกสำหรับใช้เป็นตัวกลางสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง(200-400 C)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
นิมิตร ศรีปรางค์ . สมบัติเชิงความร้อนและการสังเคราะห์ของเหลวไอออนิกสำหรับใช้เป็นตัวกลางสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง(200-400 C). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.