ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการจัดการความรู้ด้านการนวดแผนไทยผ่านเว็บเทคโนโลยี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการจัดการความรู้ด้านการนวดแผนไทยผ่านเว็บเทคโนโลยี
นักวิจัย : ณัฐวดี หงษ์บุญมี
คำค้น : Systems , Web Technology , ระบบการจัดการความรู้ด้านการนวดแผนไทย , Knowledge , , ,Thai Massage ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบการจัดการความรู้ด้านการนวดแผนไทยผ่านเว็บเทคโนโลยี

บรรณานุกรม :
ณัฐวดี หงษ์บุญมี . (2553). ระบบการจัดการความรู้ด้านการนวดแผนไทยผ่านเว็บเทคโนโลยี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวดี หงษ์บุญมี . 2553. "ระบบการจัดการความรู้ด้านการนวดแผนไทยผ่านเว็บเทคโนโลยี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวดี หงษ์บุญมี . "ระบบการจัดการความรู้ด้านการนวดแผนไทยผ่านเว็บเทคโนโลยี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ณัฐวดี หงษ์บุญมี . ระบบการจัดการความรู้ด้านการนวดแผนไทยผ่านเว็บเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.