ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิจัย : นงนุช โอบะ
คำค้น : ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล , The teaching behaviors , nursing students , teachers
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บรรณานุกรม :
นงนุช โอบะ . (2546). พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นงนุช โอบะ . 2546. "พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นงนุช โอบะ . "พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
นงนุช โอบะ . พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.