ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*
นักวิจัย : นงนุช โอบะ
คำค้น : ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*

บรรณานุกรม :
นงนุช โอบะ . (2549). ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นงนุช โอบะ . 2549. "ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นงนุช โอบะ . "ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
นงนุช โอบะ . ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.