ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ
นักวิจัย : กุลยา กนกจารุวิจิตร
คำค้น : หลอดเลือด , ขยายหลอดเลือด , blood flow , , ขดลวดสวนหัวใจ , the heart catheter, , บอลลูน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ

บรรณานุกรม :
กุลยา กนกจารุวิจิตร . (2553). การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กุลยา กนกจารุวิจิตร . 2553. "การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กุลยา กนกจารุวิจิตร . "การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
กุลยา กนกจารุวิจิตร . การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.