ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrecarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrecarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา
นักวิจัย : ศิริพงษ์ เปรมจิต
คำค้น : เห็ดรา , การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrecarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา

บรรณานุกรม :
ศิริพงษ์ เปรมจิต . (2550). การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrecarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . 2550. "การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrecarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . "การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrecarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrecarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.