ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของต่อมน้ำลายหลักในโคและกระบือปลัก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของต่อมน้ำลายหลักในโคและกระบือปลัก
นักวิจัย : สุริศักดิ์ ประสานพันธ์
คำค้น : โคและกระบือปลัก , ต่อมน้ำลาย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของต่อมน้ำลายหลักในโคและกระบือปปลัก

บรรณานุกรม :
สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ . (2551). การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของต่อมน้ำลายหลักในโคและกระบือปลัก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ . 2551. "การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของต่อมน้ำลายหลักในโคและกระบือปลัก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ . "การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของต่อมน้ำลายหลักในโคและกระบือปลัก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ . การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของต่อมน้ำลายหลักในโคและกระบือปลัก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.